Home RSS
Real Estate
Cars

Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana

Ministarstvo finansija Srbije
Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana


PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU IZJAVE KUPCA STANA DA KUPUJE PRVI STAN ZA SEBE, ODNOSNO ZA SEBE I ODREĐENE ČLANOVE NjEGOVOG PORODIČNOG DOMAĆINSTVANa osnovu člana 36. stav 3. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04 i 61/07),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O SADRŽINI I OBRASCU IZJAVE KUPCA STANA DA KUPUJE

PRVI STAN ZA SEBE, ODNOSNO ZA SEBE I ODREĐENE ČLANOVE

NjEGOVOG PORODIČNOG DOMAĆINSTVA

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se sadržina i obrazac izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva.

Član 2.

Kupac prvog stana izjavu iz člana 1. ovog pravilnika daje na Obrascu IKPS - PPAP - Izjava kupca stana da kupuje prvi stan za sebe (preuzmite), odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Stanom, u smislu ovog pravilnika, smatra se stan i porodična stambena zgrada.

Član 3.

Obrazac IKPS - PPAP iz člana 2. ovog pravilnika sadrži podatke o kupcu prvog stana i određenim članovima njegovog porodičnog domaćinstva za koje se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, a koji od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan ili porodičnu stambenu zgradu na teritoriji Republike Srbije i nikada nisu ostvarili pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, niti je bilo koje lice ostvarilo pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine, po osnovu kupovine prvog stana na teritoriji Republike Srbije za kupca prvog stana ili za člana njegovog porodičnog domaćinstva.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 011-00-00165/2007-04

U Beogradu, 9. jula 2007. godine


Dodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak