Home RSS
Real Estate
Cars

Pola troškova pri izgradnji kuće ode na dozvole

Yu-build
Pola troškova pri izgradnji kuće ode na dozvole


Da bi došli do krova nad glavom, ukoliko se odluče na izgradnju porodične kuće, građani u potrazi za papirima pre svega treba da se "naoružaju" strpljenjem. Iako su vlasti tokom donošenja Zakona o planiranju i izgradnji najavljivale da kompletna procedura može da se obavi na jednom šalteru, to se u praksi nije desilo. Takođe, pre nego što se upuste u ovu "avanturu", građani bi trebalo da napune "džepove" bar sa 15.000 evra. Jer, neophodne dozvole, takse, saglasnosti, naknade, priključci, projektovanje i te kako zidaju cenu kvadrata.Prvi korak su urbanistički uslovi. Ta stavka za kuću od sto kvadrata u Beogradu košta 4.000 dinara, s tim što se 2.400 plaća pri podnošenju zahteva, a ostatak pri preuzimanju urbanističkih uslova. Za dobijanje odobrenja za izgradnju neophodan je i idejni projekat, kao i rešeni imovinsko pravni odnosi. Za idejni, a kasnije potreban i glavni projekat, kao i geomehanički elaborat, ukupno treba izdvojiti minimum deset, a cena može da premaši i 20 evra po kvadratnom metru prostora, koji investitor planira da zida. To znači, za sto kvadrata projektantskoj kući ide od hiljadu, pa i više od dve hiljade evra.

OPŠTINARI

Kada se pribave ovi papiri, pošto je reč o objektu koji ima manje od 800 kvadrata, zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju podnosi se nadležnoj opštini. U većini slučajeva, zakonski rok od 15 dana za izdavanje odobrenja od dana podnošenja zahteva, opštinari poštuju. Primera radi u opštini Novi Beograd prilikom podnošenja zahteva plaća se opštinska administrativna taksa od 120 i republička od 150 dinara. Za izdavanje dozvole opštinska taksa takođe iznosi 120 dinara. Prema zakonu odobrenje za izgradnju prestaje da važi ako gradnja objekta ne počne u roku od dve godine od dana pravosnažnosti odobrenja.

Takođe, u katastru nepokretnosti treba pribaviti kopiju plana, koja za jednu parcelu košta 633 dinara. Tome treba dodati i taksu od 340 dinara, kao i po 316 dinara za svaku dodatnu parcelu koja se vidi na kopiji plana. List nepokretnosti - prva strana košta 484 dinara, taksa je 440 a svaka naredna strana još po 150 dinara. U proseku za list nepokretnosti treba izdvojiti oko 1.500 dinara. Uverenje o formiranju parcele košta 74 dinara, a taksa je 300. Protok regulacije rade privatne geodetske službe i cena se kreće između sedam do osam hiljada dinara.

A, da bi izgradnja krenula potrebno je još mnogo toga. Prvo uslovi komunalnih preduzeća - "Elektrodistribucije Beograd", "Vodovoda i kanalizacije, "Telekoma" i "Beoelektrana", ukoliko investitor želi da objekat da priključi na daljinski sistem grejanja. Komunalna preduzeća daju i saglasnost na glavni projekat.

KOMUNALCI

U EDB kažu da prema cenovniku, koji se primenjuje od februara ove godine, saglasnost na glavni projekat, investitora, koji gradi kuću od sto kvadrata, košta 7.510 dinara, dok je za stambene zgrade po lameli ta saglasnost 18.776 dinara. Tome treba dodati i participaciju koja iznosi 2.253 dinara po kilovatu angažovane snage. Znači, ako se investitor opredeli za trofaznu struju, odnosno tri puta 25 ampera, što je 17,3 kilovata angažovane snage, participacija, koja podrazumeva priključak je 38.986 dinara, a sa porezom od 18 odsto ukupno izađe 46.000 dinara.

Potrebni papiri iz "Vodovoda" i priključak za kuću od sto kvadrata koštaju 31.200 , dok za kanalizaciju treba izdvojiti 46.920 dinara. Kada je reč o "Telekomu" cena uslova i saglasnosti zavisi od vrste radova. U mestu gde je nadzemna razvodna mreža cena uslova je 7.984,64 dinara, a saglasnost je 1.996,16 dinara. Ako je reč o podzemnoj razvodnoj mreži sa privodnim kablom cena uslova je 11.976,95 dinara, a cena saglasnosti 7.984,64. Cena priključka je 5.000 dinara.

Za "Beogradske eletrane" treba izdvojiti na ime participacije 2.550 dinara po kvadratnom metru i tom cenom je obuhvaćena izrada toplovodnog priključka i primarne predajne stanice.Dok unutrašnje instalacije i podstanicu radi investitor. Cena energetske saglasnosti je po objektu 3.540 dinara. Saglasnost na tehničku dokumentaciju se plaća prema kapacitetu instalacija i cene se kreću od 3.540 do 46.800 dinara. U proseku najčešće ta stavka iznosi od sedam do osam hiljada dinara.

SKLONIŠTA

Ono što nikome nije jasno, a svaki investitor je obavezan da plati bez obzira da li je reč o porodičnoj kući ili stambenoj zgradi, je potvrda iz "Skloništa". Taj papir košta dva odsto od četvrtine predračunske vrednosti objekta. Svakako najveća stavka na koju se žale svi investitori, jer za uloženi novac ipak ne dobijaju uređenu lokaciju je naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Visina naknade određuje se po zonama, a ugovorom regulišu obaveze sa Direkcijom za gradsko građevinsko zemljište. Ako je reč o ekstra zoni ta naknada iznosi za porodične kuće 20.475 dinara po kvadratu, u prvoj zoni 8.757, u drugoj 7.590, u trećoj zoni 6.435, u četvrtoj 4.680 i u petoj zoni 3.510 dinara po kvadratu. Ako, dakle, građanin zida kuću na parceli koja je primera radi u trećoj zoni za sto kvadrata treba da plati naknadu od 643.500 dinara.

Uz sve ovo za prijavu radova treba priložiti i glavni projekat sa tehničkom kontrolom. Isto tako prilaže se i ugovor sa izvođačem radova, koji mora da bude overen u sudu. Sama overa u Palati pravde, ako u ugovoru ne postoji vrednost radova košta 1.333 dinara, a ako je primera radi u ugovoru vrednost radova koje treba da izvede investitor precizirana na 10.000 evra onda overa košta oko 6.000 dinara. Dakle, zavisi od cifre koja se pominje u ugovoru. Osam dana pre početka gradnje investitor mora u opštini da prijavi radove i plaća za podnošenje zahteva za izdavanje potvrde opštinsku taksu od 120 dinara i republičku od 150, a za izdavanje potvrde 120 dinara.

Tek tada izgradnja može da počne. U "sivoj fazi" izvođači uglavnom grade porodične kuće za 200 do 300 evra po kvadratu, a "ključ u ruke" u proseku oko 450 evra po kvadratnom metru. Obavezan je i nadzor i to košta od jedan do jedan i po odsto cene građenja.

FINIŠ I VEŠTACI

Kada posao bude završen da bi se dobila upotrebna dozvola mora da se obavi tehnički pregled objekta. Za kuću od sto kvadrata veštacima se plaća oko 14.000 dinara. Za podnošenje zahteva za izdavanje upotrebne dozvole plaća se opštinska i republička taksa od 120 i 150 dinara. Izdavanje upotrebne dozvole košta - za opštinsku administrativnu taksu 120 dinara, dok republička taksa iznosi 0,05 odsto od predračunske vrednosti radova. Dakle, ako je ta vrednost 3.225.196 dinara taksa je 1.610 dinara.

STAMBENA IZGRADNjA

NIJE lako ni "velikim" investitorima. Ali, oni na kraju svoj trud "debelo" naplate. Njima međutim, najveći problem u Beogradu predstavlja zemljište. Ipak, sada direktnom pogodbom sa vlasnicima porodičnih kuća i udžerica mogu da obezbede parcelu za izgradnju stambene zgrade. Dakle, ko ima kuću na dobroj lokaciji, a više voli stan može da se dogovori sa zainteresovanim investitorom. Pa tako često vlasnici udžerica (koje investitor poruši), dobiju oko 25 do 30 odsto novoizgrađenih kvadrata, na istoj parceli. U ceni finalnog proizvoda, a to je stan, papirologija učestvuje u proseku sa oko 30 odsto.

Drastičnih razlika u saglasnostima, uslovima, naknadama, priključcima potrebnim za stambene zgrade u odnosu na porodične kuće, nema. Jer, zakon između objekata za stanovanje ne pravi razliku. Potrebni su isti papiri samo što se cene pojedinih saglasnosti i naknada obračunavaju u zavisnosti od površine objekta koji se gradi.

ZA STO KVADRATA KUĆE U BEOGRADU

(u dinarima)

4.000 urbanistički uslovi

3.700 katastar

7.000 protok regulacije

120.00 projektovanje

53.500 elektrodistribucija

31.200 vodovod

46.920 kanalizacija

265.500 elektrane

24.900 Telekom

16.000 skloništa

643.500 uređenje zemljišta

36.000 izgradnja po kvadratu

14.000 tehnički pregledDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak