Home RSS
Real Estate
Cars

Visina premije osiguranja stambenih kredita kod Nacionalne korporacije

Nacionalna korporacija za osiguranje depozita
Visina premije osiguranja stambenih kredita kod Nacionalne korporacije


Visina premije se kreće od 1.95% do 3.95% zavisno od učešća ali je godišnja kamata koju banke odobravaju znatno niža.Visina premije osiguranja
  
Na osnovu člana 34. Statuta Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita i
Odlukom Upravnog odbora usvojenom na sednici broj 23, održanoj dana 16.11.2006.
godine,određena je sledeća visina premije osiguranja za osiguranje stambenih kredita obezbeđenih hipotekom:

Model 1 – nekretnina koja se kupuje je istovremeno i nekretnina na koju se uspostavlja hipoteka.

LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine koja se kupuje i stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100.

Model 2 – nekretnina nad kojom se uspostavlja hipoteka nije nekretnina koja
je predmet kupovine.

LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i procenjene vrednosti nekretnine
nekretnine nad kojom se uspostavlja hipoteka pomnožen sa 100.

U ovom modelu postoji mogućnost osiguranja stambenih kredita bez učešća i / ili depozita
pod uslovom da procenjena tržišna vrednost nekretnine na koju se stavlja hipoteka mora
biti min. 30% veća od iznosa kredita banke (iznos kredita pomnožen sa 1,3 ne sme da
pređe procenjenu vrednost nepokretnosti pod hipotekom).

Način obračuna visine premije osiguranja modela 1 i modela 2:

Valutna indeksacija kredita
 
 
LTV≤70                             EUR 1.50%     CHF 1.95%
 70<LTV≤80                     EUR 2.50%     CHF 2.95%
 80<LTV≤90                     EUR 3.50%     CHF 3.95%
 
* ukoliko korisnik kredita nema riziko životno osiguranje vinkulirano na Banku navedene premije se uvećavaju za 0.25%  
*ukoliko je predmet hipoteke tkzv.“objekat u izgradnji“ navedene premije se uvećavaju za 0.5%
 
 

IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak