Home RSS
Real Estate
Cars

Uslovi za dobijanje kredita subvencionisanih od Vlade Republike Srbije

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita
Uslovi za dobijanje kredita subvencionisanih od Vlade Republike Srbije


Krediti subvencionisani od Vlade Republike Srbije su najpovoljniji na tržištu ali je potrebno da klijent zadovoljava posebne uslove.Sredstva iz budžeta Republike Srbije odobravaju se korisnicima kredita (državljanima Srbije i Crne Gore sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije) za dugoročno kreditiranje kupovine, odnosno izgradnje stambenog objekta koji ispunjavaju uslove za dobijanje stambenog kredita koje utvrđuje banka za dobijanje stambenog kredita, uslove potrebne za osiguranje stambenog kredita kod Nacionalne korporacije, kao i sledeće uslove:
 
-Starosna granica do 45 godina (rok za otplatu kredita je najviše 25 godina, a starosna granica je 65 godina života);

-Korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne poseduju u vlasništvu stambeni objekat u celosti (ukoliko imaju nekretninu/nekretnine u vlasništvu, kredit za kupovinu nove nekretnine mogu dobiti u visini razlike vrednosti nekretnine koju poseduju i vrednosti nove nekretnine);

-Korisnik kredita i/ili njegov bračni drug nemaju stambeni kredit u korišćenju;

-Maksimalni iznos kredita je do EUR 100.000 u dinarskoj protivvrednosti, na dan puštanja kredita u tečaj.

Obaveza banke je da u svaki pojedinačan ugovor o kreditu unese i odredbe koje predviđaju:
zabranu izdavanja u zakup nekretnine za čiju kupovinu su dobijena sredstva iz budžeta Republike Srbije do otplate kredita;

-zabranu otuđenja, založene nepokretnosti, odnosno nepokretnosti čija se kupovina kreditira iz sredstava banke i budžeta Republike Srbije, u prvih pet godina otplate kredita, kao i sankciju za kršenje ove odredbe u vidu proglašenja kredita dospelog u celosti i nadoknade štete od strane korisnika kredita banci i Republici Srbiji;

-zabranu dodatnog opterećenja ili umanjenja vrednosti založene nepokretnosti, odnosno nepokretnosti čija se kupovina kreditira iz sredstava banke i budžeta Republike Srbije, sve do konačne otplate kredita i dok pravo zaloge-hipoteke Iredaustanovljeno u korist banke i Republike Srbije po ugovoru o kreditu traje;

-obavezu prijave prebivališta na adresi kupljene nepokretnosti u roku od petnaest meseci od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Korisnik kredita mora da ispuni uslove za osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije.
 

IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak