Home RSS
Real Estate
Cars

Centralna evidencija hipoteka

Republički Geodetski Zavod
Centralna evidencija hipoteka


Centralna evidencija hipoteka (CEH) je centralna jedinstvena javna baza podataka u koju se unose hipoteke upisane u nadležne registre, radi pretraživanja i prikupljanja informacija o hipotekama. Baza podataka Centralne evidencija hipoteka formirana je u skladu sa članom 57. i 58. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", broj 115/05) preuzimanjem postojećih podataka iz katastra nepokretnosti i unosom postojećih podataka dostavljenih iz zemljišnih i intabulacionih knjiga.Centralna evidencija hipoteka dostupna je svim licima, radi pretraživanja ili prikupljanja informacija, u svakom trenutku u okviru radnog vremena katastra nepokretnosti ili putem Interneta i van radnog vremena.

Centralnu evidenciju hipoteka vodi Republički geodetski zavod.

Centralna evidencija hipoteka se nalazi na adresi http://www.rgz.sr.gov.yu/ceh

Upis hipoteke

Upis hipoteke se vrši u nadležni registar nepokretnosti a to su zemljišna knjiga ili katastar nepokretnosti, a negde intabulaciona knjiga odnosno protokol pri opštinskom sudu. Zahtev za upis hipoteke se podnosi nadležnoj službi za katastar nepokretnosti odnosno zemljišnoj knjizi ili nadležnom sudu.

Hipoteka se ne upisuje u Centralnu evidenciju hipoteka već predstavlja centralni registar svih upisanih hipoteka u registre.

Centralna evidencija hipoteka praktično sakuplja podatke iz pomenutih izvora u jedinstvenu bazu podataka. Kao takva onda sadrži podatke koji služe samo za pretraživanje evidencije, a podaci u nju se upisuju sa obrazaca ili preuzimanje iz lokanih kancelarija Republičkog geodetskog zavoda.

Prijava korisnika

Centralna evidencija hipoteka je javna evidencija. Svako ko ima pristup Internetu može da pretražuje evidenciju Centralne evidencije hipoteke i da ima uvid u podatke o nepokretnostima i hipotekama.

Podaci o nepokretnostima:

 • Politička opština;

 • Katarska opština;

 • Broj i podbroj parcele;

 • Broj objekta u okviru parcele;

 • Broj ulaza, sprat;

 • Broj posebnog dela u okviru objekta;

 • Adresa (ulica, kućni broj i podbroj);

 • Način korišćenja objekta;

 • Način korišćenja posebnog dela objekta;

 • Površinu dela objekta.

Podaci o hipotekama:

 • Datum upisa;

 • Datum prestanka;

 • Trajanje hipoteke;

 • Tekst napomene vezano za trajanje hipoteke.

Za većinu korisnika ovi podaci su sasvim dovoljni.

Registrovanje korisnika

Registrovani korisnici mogu da dobiju uvid u detalje informacije o nosiocima prava i dodatne informacije o hipotekama. Podaci o nosiocima prava: indikacije nosioca prava, matični broj, adresa. Podaci o hipotekama: izvor podataka, datum upisa, indikacije dužnika, poverioca, tekst sadržaja hipoteke.

Korisnici koji su zaposleni u firmama: banke, agencija za nekretnine, advokatske kancelarije, organi državne uprave, javno preduzeće, privatna geodetska organizacija, građevinska firma, projektni biro, finansijska institucija, agencije vlade Republike Srbije i koji će koristiti Centralnu evidenciju hipoteka u obavljanju delatnosti, biće odmah registrovani po prijemu njihove prijave. Ostale firme moraju u kratkom opisu da navedu za koje potrebe žele da koriste Centralnu evidenciju hipoteka, posle toga biće im odobren pristup.

Da biste postali registrovani korisnik morate da budete pravno lice i da imate adresu elektronske pošte. Kod registrovanja morate da popunite prijavu koja se nalazi na lokaciji https://www.rgz.sr.gov.yu/ceh/registracija.aspx. Na vašu adresu elektronske pošte dobićete korisničko ime i lozinu za pristup sistemu.

Za sada je pristup besplatan i nije ograničen na broj korisnika.

Kod prijave neće se prihvatiti adrese elektronske pošte sa domena: yahoo, hotmail, gmail i slične virtualne adrese. Prihvatamo samo adrese elektronske pošte domena firme i adrese domaćih provajdera.

Zloupotreba pristupa će biti sankcionisana isključivanjem naloga za pristup.


IzvorDodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak