Home RSS
Real Estate
Cars

Veća premija, veća sigurnost

Zoran Plavšić Politika
Veća premija, veća sigurnost


Za stan od 50 kvadrata maksimalna naknada je milion dinara i u to ulazi šteta na objektu i stvarima, kažu u „Dunav osiguranju” Narodne umotvorine možda najrečitije objašnjavaju poslove u osiguranju imovine. Za one koji misle da im je osiguranje nepotrebno, glasi: „Ako se sam ne čuvaš ni bog te neće sačuvati”. Kad smo ranije pisali o tome šta sve može da se osigura i koliko to košta, čitaoci su pitali: kolika je stvarna odšteta koju plaćaju osiguravajuće kuće i kako se procenjuje.Mi garantujemo određenu cenu obeštećenja (osiguranje preko „Infostana”) koja zavisi od površine stambene jedinice. Premija iznosi dva dinara po kvadratu. To je naše osiguranje bez polise. Dovoljno je da ljudi uplate prvu ratu i osiguranje počinje. Gotovo svako drugo domaćinstvo od oko 400.000 stanova koliko ima u Beogradu osigurano je kod nas. Ponuda je bazirana na objektivnoj zaštiti stanova, u okviru standarda koje Beograd ima i u okviru cena i suma osiguranja koje su prosečne. Zbog onih građana koji nisu u mogućnosti redovno da plaćaju premiju, tolerišemo kašnjenje tri do šest rata. Ako u toku trajanja ugovora o osiguranju dođe do štete, zaostale rate moraju da se plate pre isplate štete. Svako ko želi nešto više može da proširi rizike koji su obuhvaćeni osiguranjem, da sklopi poseban ugovor sa nama – kaže Rade Badža, direktor Direkcije za naknadu šteta u „Dunav osiguranju”, i dodaje:

– Evo šta je suština: u slučaju požara visina naknade je 20.000 dinara po kvadratu, za provalnu krađu odšteta iznosi 1.000 dinara, a u slučaju izliva vode iz vodovodnih ili kanalizacionih cevi 500 dinara po kvadratnom metru, i to je gornja obaveza osiguravača. Za stan od 50 kvadrata maksimalna naknada štete je milion dinara i u to ulazi šteta na objektu i stvarima. Bespredmetno je da se raspravlja o amortizaciji kad je reč o prirodnim rizicima jer mi ne plaćamo kvarove nego plaćamo štete izazvane elementarnom nepogodom. To znači da ako se izlije voda pa uništi stvari mi ćemo to i da platimo, ako izbije požar i stvari izgore, mi ćemo da ih platimo. Najčešće tada dolazi do uništenja stvari, a suma osiguranja je mala da pokrije štetu koju vlasnik trpi. Suština je u tome što mi ne nadoknađujemo štetu koja može biti nesrazmerno veća već nadoknađujemo ugovorenu vrednost. Dakle, nema potrebe da se cenkamo oko toga kolika je amortizacija za određene stvari. To je ponuda koja je dostupna svima.

A, kad je reč o delimičnim štetama, kad je u pitanju opravka stana ili stvari, najčešće je to izliv vode u kupatilu ili kuhinji, pod uslovom da ne „zakači” ostale delove stana, uzima se cena materijala i prosečna cena rada za ugradnju tog materijala i oštećeni dobija taj iznos sporazumno u celosti odmah ili mu se daje mogućnost da to sam uradi i dostavi račune pa mu se sve to plati. Cilj je da se sve vrati u prvobitnu funkciju, kaže naš sagovornik.

Svaki vlasnik stana može, rekosmo, u dogovoru sa ovlašćenim licem za preuzimanje rizika, da uveća sume osiguranja. Napravi se novi obračun premije i on tada izlazi iz režima koji važi kod osiguranja putem „Infostan”. Bitno je da je stan nastanjen ili da nije promenio namenu. Događa se da neko izda stan kao poslovni prostor, u tom slučaju gubi pravo na odštetu. Da bi i dalje bio osiguran mora da obavi prenamenu, i to u roku od 15 dana, da bi se korigovao obračun premije. Nije isto nositi rizik poslovnog i stambenog prostora. Treće što je bitno da se zna kad je reč o naknadi štete u slučaju uništenja stvari, kod požarnih osiguranja i kod rizika krađe obračunava se amortizacija, znači istrošenost pojedinih stvari, tako da se od nabavne vrednosti stvari koja je uništena odbija procenat rabaćenja, iskorišćenosti.

I svaki građevinski objekat ima amortizacionu stopu u skladu sa međunarodnim standardima koja zavisi od vrste objekta i najčešće je jedan odsto godišnje. Kriterijum za isplatu štete, ako je zgrada uništena, biće novonabavna vrednost izgradnje stambene jedinice iste kao ona što je bila osigurana, na istoj lokaciji, umanjena za procenat vremenske iskorišćenosti. To važi i za stvari. Visina premije, kod ove vrste osiguranja, zavisi od vrednosti stvari i aparata domaćinstva, najčešća stopa amortizacije recimo kod električnih uređaja je deset odsto godišnje.


Dodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak