Home RSS
Real Estate
Cars

Poreska oslobođenja kod ulaganja u zemljište i objekte u Srbiji

Vladimir M. Djelić E kapija
Poreska oslobođenja kod ulaganja u zemljište i objekte u Srbiji


Jedno od prvih pitanja koje strani investitori postavljaju pre nego što se upuste u detaljniju analizu mogućnosti ulaganja u našoj zemlji glasi: Koje su to prednosti i povlastice koje stranom ulagaču nudi Srbija ? Osim onih, dobro poznatih koje se svode na dobar geografski položaj, jevtinu i relativno kvalifikovanu radnu snagu, kao centralno pitanje gotovo uvek se pojavljuje pitanje poreza.Od takozvanih „greenfield investicija“, izgradnje stambenih, poslovnih ili industrijskih objekata, preko kupovine preduzeća u postupku privatizacije, stečaja ili na berzi, do ulaganja u privredne subjekte „joint venture“, koncesija i drugih oblika ulaganja, uvek se kao odlučujuće javlja pitanje: „Koji se porezi plaćaju na predmetnu transakciju i kolike su poreske stope, te da li postoje i koja su poreska oslobođenja“.

Poreskom reformom koju su sprovele prethodne dve „demokratske“ vlade naše zemlje, uveliko je poreski sistem izmenjen i prilagođen zahtevima moderne države i našeg evropskog okruženja. Uvođenjem poreza na dodatu vrednost (PDV-a), konačno je uobličen sistem koji je prepoznatljiv svakom stranom investitoru bio on pojedinac ili korporacija.

Sa druge strane, država je naravno uvek zainteresovana da maksimalno napuni državni budžet, i stoga je kontrola prihoda i rashoda fizičkih i pravnih lica pooštrena, a poreskim organima data su znatna i vrlo široka ovlašćenja.

U oblasti nepokretnosti - kod prometa apsolutnih prava na zemljištu i objektima, propisana je jedinstvena poreska stopa od 5 %, s tim da se ovo ne odnosi na poljoprivredno i šumsko zemljište, gde je poreska stopa 2,5 %.

Kod velikih investicija, kupovine kapitala ili imovine društvenih i drugih preduzeća, posebno onih u postupku privatizacije, razlog za kupovinu često je nepokretna imovina, zemljište ili zgrade. Ova imovina može biti velike vrednosti pa poreska stopa od 5 % predstavlja značajnu finansijsku stavku u ukupnoj vrednosti transakcije i izradi studije izvodljivosti.

Zakon o porezima na imovinu (Sl.gl.RS br.26/2001, Sl.list SRJ 42/2002, odluka SUS i Sl.gl RS br.80/2002 i 135/2004), u članu 31 propisuje poreska oslobođenja koja se primenjuju kod poreza na prenos apsolutnih prava. Dva veoma značajna poreska oslobođenja data su u tačkama 3 i 9a. Tačkom 3, propisano je da se: „porez na prenos apsolutnih prava ne plaća kod ulaganja apsolutnih prava u kapital akcionarskog društva odnosno društva sa ograničenom odgovornošću“, a tačkom 9, da se porez ne plaća: “na prenos apsolutnog prava iz čl.23 i 24 ovog zakona na imovini ili delu imovine subjekta privatizacije po propisima kojima se uređuje privatizacija, sa subjekta privatizacije na kupca imovine“.

Na ovaj način zakonodavac stimuliše ulaganje u nepokretnosti za pravna lica koja kao ulog unose nepokretnosti, odnosno fizička ili pravna lica koja se javljaju kao kupci imovine u postupku privatizacije. Oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u kombinaciji sa najnižim porezom na dobit korporacija u okruženju (koji je u našoj zemlji 10%), predstavlja snažan podsticaj svim potencijalnim investitorima pogotovu u sektoru prometa nepokretnosti.

Ova mera trebala bi da povoljno deluje na konačno ukidanje društvene svojine i njeno pretvaranje u privatnu odnosno korporacijsku svojinu.Dodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak