Home RSS
Real Estate
Cars

Utvrđivanje prava na zemljištu

Politika
Utvrđivanje prava na zemljištu


Prilikom utvrđivanja katastra nepokretnosti i obnove premera može da dođe do neslaganja između faktičkog stanja i upisanih podataka, jer su u nekim katastarskim opštinama formirane zemljišne knjige a u nekim samo katastar zemljišta, ili nisu upisivane promene nosioca prava na zemljištu.Na zemljištu koje je u državnoj svojini za vlasnika se upisuje Republika Srbija, a za nosioca prava korišćenja određuje se pravno ili fizičko lice koje je to pravo steklo u skladu sa zakonom. Ovo je pre svega slučaj sa gradskim građevinskim zemljištem. Za nosioca prava korišćenja upisuje se lice koje je poslednje upisano u zemljišnoj knjizi, ako postoji zemljišna knjiga, lice koje je u katastru zemljišta upisano do 6. aprila 1941.godine, lice koje je u katastru zemljišta upisano posle 6. aprila 1941.godine, ukoliko je taj upis obavljen na osnovu isprave koja je u vreme upisa bila podobna za sticanje prava na zemljištu, kao i na osnovu podataka iz popisnog katastra i prvog premera, a takođe i lice koje poseduje objekat na zemljištu, za koji u vreme izgradnje nije bilo propisano izdavanje građevinske dozvole, odnosno objekat je izgrađen na osnovu građevinske dozvole nadležnog organa, pod uslovom da je u momentu gradnje, odnosno izdavanja dozvole to lice, ili njegov pravni prethodnik, bilo upisano u katastar zemljišta.
Ukoliko lice ima zemljište u posedu i poslednje je upisano u katastar zemljišta, a ne ispunjava gore navedene uslove, upisaće se kao držalac.Za nosioca prava korišćenja upisaće se i lice koje nije bilo upisano u katastar zemljišta, ali poseduje ispravu podobnu za sticanje, odnosno upis prava na zemljištu, ako to pravo izvodi od lica koje je moglo biti određeno za nosioca prava. Takođe, za nosioca prava korišćenja određuje se i lice koje je vlasnik zgrade izgrađene u skladu sa zakonom za zemljište pod zgradom koje je označeno posebnim brojem parcele. Kada se radi o zgradi za kolektivno stanovanje, za nosioce zajedničkog prava korišćenja na zemljištu pod zgradom za koje je formirana posebna parcela određuju se vlasnici zgrade upisani u B listu nepokretnosti, bez određivanja udela.


Dodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak