Home RSS
Real Estate
Cars

Prenos apsolutnih prava kod firmi

Politika
Prenos apsolutnih prava kod firmi


U slučaju ulaganja apsolutnih prava u kapital akcionarskog društva ili u kapital društva sa ograničenom odgovornošću, ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava. Osnivački ulog, a takođe i osnovni kapital privrednog društva može biti novčani ali i nenovčani, u vidu pokretnih i nepokretnih stvari koje se ulažu u društvo i na koje ono stiče pravo svojine. Takođe, osnivači mogu u društvo uneti i druga apsolutna prava, na čiji prenos se inače plaća porez.Međutim, kod ulaganja u privredno društvo ne radi se o prenosu uz naknadu, pa ne postoji ni obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava kako kod prenosa sa fizičkog lica, tako i kod prenosa sa drugog privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica na privredno društvo koje postaje titular tog prenetog prava. Međutim, u slučaju prenosa apsolutnih prava uz naknadu, ovaj porez se plaća.

Prenos uz naknadu postojaće u slučaju redovne prodaje celokupne imovine pravnog lica. Porez na prenos apsolutnih prava, plaća se i kod prodaje celokupne imovine u postupku njegove likvidacije ili stečaja. Porez na prenos apsolutnih prava plaća se, takođe i u slučaju prenosa celokupne imovine pravnog lica na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost.

U slučaju statusnih promena, kao što su spajanje, pripajanje, podele, na prenos celokupne imovine plaća se porez na prenos apsolutnih prava, ako su akcionari ili članovi društva koje prenosi celokupnu imovinu, uz naknadu u obliku akcija ili udela u pravnom sledbeniku, dobili novčanu naknadu koja prelazi 10 posto nominalne vrednosti akcija, odnosno udela, i njihove računovodstvene vrednosti ako su bez nominalne vrednosti.

U slučaju kada jedan od osnivača povlači svoj ulog ili deo uloga koji se sastoji u nepokretnostima iz privrednog društva, takođe se ne plaća porez na prenos apsolutnih prava.

Ovde treba praviti razliku između nepokretnosti koje su ušle u sastav osnovnog kapitala društva, koje u privredno društvo ulažu osnivači, i nepokretnosti koje privredno društvo stekne u obavljanju svoje poslovne delatnosti, bilo izgradnjom, bilo kupovinom, koje se pribavljaju za dalju prodaju radi sticanja dobiti.Dodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak