Home RSS
Real Estate
Cars

PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA U PROMETU NEKRETNINA

FORMA MEDIA
PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA U PROMETU NEKRETNINA


Promet nekretnina počinje momentom pojave Prodavca i Kupca. Legitimisati se kao Prodavac, znači da svoje vlasništvo Prodavac može da dokaže na osnovu pravno valjane dokumentacije, koja mora sadržati originalna akta, overena od strane nadležnog Suda. Rešenja sa klauzulama RUJP nadležne opštine da je regulisan porez na promet apsolutnih prava, novi izvod iz zemljišnih knjiga, vlasnički list, odnosno, izvod iz lista nepokretnosti, smatraju se osnovnim dokumentima Prodavca.Kupac se legitimiše obavezom da isplati celu kupoprodajnu cenu nekretnine, na način i u rokovima

dogovorenim sa Prodavcem.

Strani državljani mogu da kupe nepokretnost u Srbiji po principu reciprociteta njihove zemlje sa

Srbijom. U vezi sa ovim pravnim pitanjem, u slučaju da ne postoji reciprocitet između zemalja,

mora se tražiti saglasnost za kupovinu od Ministarstva pravde Republike Srbije. Proces dobijanja

saglasnosti traje oko 30 dana.

Reciprocitet postoji skoro sa svim zemljama Evrope, sa Amerikom, Kanadom, Australijom, Kinom,

Rusijom, i još 30-tak zemalja.

Prodaja nekretnine započinje potpisivanjem Predugovora i prijemom kapare (obično u iznosu od

10% od vrednosti ugovorene prodaje). U Predugovoru se definiše datum i rok za isplatu kupoprodajne

cene u celosti, a konačnu isplatu prati primopredaja nepokretnosti.

Rok za isplatu kupoprodajne cene u Zakonu nije definisan, već ga Ugovorne strane saglasno dogovaraju

(najčešće u roku do 60 dana od dana potpisivanja Predugovora). U Predugovoru vezano

za datum stoji formulacija najkasnije do, te ukoliko se stvore uslovi da isplata bude pre

najkasnijeg roka iz ugovora, ne postoji nikakva prepreka za to.

Pored Kupoprodajne cene, Kupac je u obavezi da plati:

Proviziju za transfer novca sa svog, na račun Prodavca u ovlašćenoj banci,

Porez na promet apsolutnih prava

Takse za prenos pretplatnih prava ( PTT, EDB,...)

Sudske takse za overu Predugovora, odnosno Kupoprodajnog Ugovora i Aneksa Ugovora

Taksu za uknjižbu nepokretnosti na svoje ime, ukoliko su za to ispunjeni uslovi

Posredničku proviziju Agenciji za promet nekretnina

 Dodaj komentar
  Anonimni komentar
Ime:
Lozinka:
  Zapamti me na ovom računaru

Naslov:
Pošalji mi svaki odgovor na moj komentar
Pošalji mi svaki novi komentar na ovaj članak