Home RSS
Real Estate
Cars

Vodič za prodavce

15 saveta kako da bolje prodate svoj stan

Poslovna Žena 19.06.2008
15 saveta kako da bolje prodate svoj stan

Postoji više načina, kako možete olakšati i ubrzati prodaju svog stana. Ako primenite savete lakše i brže će te prodati stan i postići najbolju cenu na tržištu.

PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA U PROMETU NEKRETNINA

Promet nekretnina počinje momentom pojave Prodavca i Kupca. Legitimisati se kao Prodavac, znači da svoje vlasništvo Prodavac može da dokaže na osnovu pravno valjane dokumentacije, koja mora sadržati originalna akta, overena od strane nadležnog Suda. Rešenja sa klauzulama RUJP nadležne opštine da je regulisan porez na promet apsolutnih prava, novi izvod iz zemljišnih knjiga, vlasnički list, odnosno, izvod iz lista nepokretnosti, smatraju se osnovnim dokumentima Prodavca.

15 saveta - Kako da bolje prodate svoj stan!

Postoji više načina, kako možete olakšati i ubrzati prodaju svog stana. Ako primenite savete lakše i brže će te prodati stan i postići najbolju cenu na tržištu.

Problemi i za prodavce i za kupce

Uroš Djordjević B92 05.11.2007

Dokumentacija potrebna za regulisanje poreske obaveze

Mr Radmila Bosanac Politika 03.11.2007
Problemi i za prodavce i za kupce

Kupoprodaja nepokretnosti u Srbiji, a posebno u Beogradu, i pravno i praktično je postala prilično složen, fizički naporan i stresan proces. Tome je doprinelo haotično stanje na tržištu nekretnina, nerealno visoke cene, međusobno nepoverenje potencijalnih kupaca i prodavaca (vrlo često opravdano, pa i korisno) i nesrazmeran broj agencija za posredovanje od kojih, po nekim procenama, najviše 10% profesionalno pruža svoje usluge.

Dokumentacija potrebna za regulisanje poreske obaveze

Radi regulisanja poreskih obaveza kod kupovine stana, bilo da postoji poresko oslobođenje po osnovu kupovine prvog stana ili po osnovu nasleđa, poklona i sl., bilo da se plaća porez, jako je bitno za kupca da pre zaključenja ugovora o kupovini stana pribavi od prodavca svu potrebnu dokumentaciju koja prati stan.

Saveti prodavcima

Fenix nekretnine 01.11.2007
 
Saveti prodavcima

Da u roku od 10 (deset) dana plati sve dospele poreze i doprinose za predmetnu nepokretnost. Da sa kopijom Ugovora o kupoprodaji i originalom radi uvida, pristupi u MUP - Odeljenje na teritoriji opštine na kojoj se nalazi kupljena nepokretnost, radi prijave-odjave prebivališta na novoj adresi. Ako je Prodavac penzioner, da pristupi Odeljenju fonda za PIO grada Beograda radi prijave promene prebivališta i adrese na koju će mu se slati penzija i da tom prilikom ponese kopiju Ugovora o kupoprodaji i original, radi uvida.