Home RSS
Real Estate
Cars

Zakoni i pravni saveti

Zakoni za uređenje stanogradnje

B92 27.10.2008
Zakoni za uređenje stanogradnje

Zbog čestih zloupotreba i prevara u oblasti stanogradnje, planira se izmena postojećih zakona, koja će pomoći potencijalnim kupcima nekretnina da se zaštite.

Srbiji baš nedostaje zakon o nekretninama

Zakon o nekretninama postoji svuda u Evropi, osim u Srbiji, Bosni, Makedoniji i Albaniji, i treba ga što pre doneti, kako bi se ukinula siva zona poslovanja i tržište konačno dovelo u red.

Utvrđivanje prava na zemljištu

Prilikom utvrđivanja katastra nepokretnosti i obnove premera može da dođe do neslaganja između faktičkog stanja i upisanih podataka, jer su u nekim katastarskim opštinama formirane zemljišne knjige a u nekim samo katastar zemljišta, ili nisu upisivane promene nosioca prava na zemljištu.

PROMET NEPOKRETNOSTI

Projuris.org 29.11.2007

Vaš pravni vodič: Nasleđivanje poreske obaveze

Radmila Bosanac Politika 29.11.2007
PROMET NEPOKRETNOSTI

ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI - "Službeni glasnik RS", br. 42/1998

Vaš pravni vodič: Nasleđivanje poreske obaveze

Neizmirene poreske obaveze prelaze na naslednike, ali samo u okviru vrednosti nasleđene imovine. To znači da naslednici nasleđuju ne samo imovinu već i dugove ostavioca, ali te dugove plaćaju samo u granicama vrednosti nasleđene imovine. Na primer, ukoliko ostavilac prilikom kupoprodaje nepokretnosti nije platio porez na prenos apsolutnih prava, obaveza prelazi na naslednike, zajedno sa prelaskom svojine na predmetnoj nepokretnosti.

Slabosti Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Prof. dr Miladin M. Ševarlić Poljoprivreda.biz 21.11.2007
Slabosti Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o poljoprivrednom zemljištu je već u prvoj godini primene prouzrokovao brojne i nepoželjne konfrotacije između vlasnika registrovanih individualnih poljoprivrednih gazdinstava i radnika i rukovodstva neprivatizovanih odnosno radnika i vlasnika privatnih poljoprivrednih preduzeća, zbog čega je neophodna svestrana i kritička analiza održivosti pojedinih njegovih odredbi.

ZAKON O HIPOTECI I PROMET NEPOKRETNOSTI

Ovaj zakon reguliše po prvi put upis hipoteke na objekte u izgradji čime se omogućava projektno finansiranje stambene izgradnje u Srbiji

Korak po korak do uknjižbe

Republički Geodetski zavod 07.11.2007

Tržište nekretnina u Srbiji

E magazin 05.11.2007
Korak po korak do uknjižbe

Namera ovog vodiča je da korisnicima pruži osnovne informacije u vezi postupka upisa u katastar nepokretnosti. Objašnjenja i uputstva u ovom vodiču data su za neke tipične i opšte slučajeve, i primenjiva su samo u područjima gde je izrađen katastar nepokretnosti, kao osnovna i javna evidencija o nepokretnostima i pravima na njima.

Tržište nekretnina u Srbiji

U periodu pre II svetskog rata promet nepokretnosti u Srbiji je bio potpuno slobodan. Gotovo celokupno zemljište i građevine bili su u privatnoj svojini, uključujući i gradsko zemljište. Slobodno se može reći da su i ulice i trgovi bili u privatnom vlasništvu. Svaki pojedinac u državi bio je u prilici da kupuje ono što se prodavalo.