Home RSS
Real Estate
Cars

Denacionalizacija i restitucija

Denacionalizacija – mrtvo slovo na papiru

Građanski list 28.11.2008
Denacionalizacija – mrtvo slovo na papiru

Donošenjem Nacrta zakona o javnoj svojini, koji je sve bliže skupštinskoj proceduri, biće potpuno zanemarena činjenica da država još nije vratila imovinu prvobitnim vlasnicima odnosno njihovim naslednicima.

Denacionalizacija poljoprivrednog zemljišta: Kad se sve vrati, ostaje 100.000 hektara

Srbija ima dovoljno državnih oranica za restituciju, da vrati ono što je oteto i što naslednici traže, a ne da ne bi morala da se odrekne svake njive već bi joj još i ostalo najmanje 100.000 hektara. Međutim, restitucija se neopravdano odlaže dok se u međuvremenu vode bitke paora , tajkuna i kombinata oko državnih njiva ili bolje reći oko tuđe dedovine. Ne treba ni podsećati da se gotovo sve državne njive nalaze u Vojvodini.

Do nacionalizovane imovine samo preko suda u Strazburu

U Srbiji su dosad izneverena dugogodišnja opravdana očekivanja vlasnika i naslednika nacionalizovane i na druge načine oduzete imovine da će biti donesen zakon po kojem će im se ta imovina vratiti.

Poljoprivredno zemljište sve traženije

Vesna Damjanić Poslovni magazin 09.11.2007
Denacionalizacija u Srbiji:  Povracaj imovine kost u grlu svake vlasti

I pored brojnih najava da ce komisija za izradu predloga zakona o denacionalizaciji posao zavrsiti do kraja godine, za sada nema naznaka kada ce se taj zakonski predlog naci pred poslanicima republickog parlamenta. Portparol ministarstva finansija Srbije Nenad Bajic rekao je da sada "ne bi bilo korektno govoriti" o rokovima za usvajanje zakona o denacionalizaciji, kao i o njegovom sadrzaju. "Na tom projektu se jos radi i ocekuje se da ce komisija uskoro predati zakon Skupstini Srbije," rekao je Bajic.

Poljoprivredno zemljište sve traženije

Srbija trenutno raspolaže sa nešto više od miliona hektara poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu, od čega bi skoro trećina potencijalno moglo biti vraćeno starim vlasnicima nakon donošenja Zakona o restituciji. U poslednjih šest i po godina prilikom privatizacije poljoprivrednih preduzeća prodato je 110 hiljada hektara društvenog poljoprivrednog zemljišta. Oko 140 hiljada hektara državne zemlje, koju su koristila ta preduzeća, ušlo u postupak davanja u zakup.

Pojmovi o denacionalizaciji

Projuris 08.11.2007
Ekonomist konferencija "Tržište nekretnina u jugoistočnoj Evropi" - Balkan u pokretu

„Konsolidacija prava svojine je u izvesnom vremenskom zaostatku”, smatra Milan Parivodić, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u vladi Vojislava Koštunice. On dodaje da očekuje da će ova godina biti „obeležena suštinskom reformom” i demonopolizacijom gradskog građevinskog zemljišta.

Pojmovi o denacionalizaciji

"Denacionalizacija" (engl. denationalization, nem. Entnationalisierung, franc. dénationalisation) označava proces vraćanja privatnim vlasnicima imovine (u naturalnom obliku ili u vidu novčanog obeštećenja) koja im je oduzeta na osnovu propisa o agrarnoj reformi i kolonizaciji, konfiskaciji i sekvestraciji, nacionalizaciji i delom, eksproprijaciji.

DENACIONALIZACIJA I OBEŠTEĆENJE KAO PRVI USLOV PRIVATIZACIJE

Jovanka Savinšek Pravni informator 07.11.2007

DENACIONALIZACIJA U SRBIJI

Djurdje Ninković Serbian Society 06.11.2007
DENACIONALIZACIJA I OBEŠTEĆENJE KAO PRVI USLOV PRIVATIZACIJE

Odmah po uspostavljanju komunističke vlasti u bivšoj Jugoslaviji, tadašnja savezna država (FNRJ) i republike u njenom sastavu donele su, počev od 1944. godine pa do kraja šezdesetih godina XX veka veliki broj propisa na osnovu kojih je vlasnicima, a u korist države oduzimana imovina. Privatna imovina je prelazila u opštenarodnu, odnosno državnu i društvenu svojinu po osnovu sekvestracije, konfiskacije, nacionalizacije i eksproprijacije bez naknade, primenom sledećih propisa:

DENACIONALIZACIJA  U  SRBIJI

Na dan 30. marta 2007 godine Ministarstvo finansija je objavilo nacrt Zakona o denacionalizaciji. Ovaj nacrt je vrlo opširan i sadrži 86 članova. Ovde ću istaći samo najbitnije stvari koje mogu biti od koristi starim vlasnicima i naslednicima oduzete imovine. Komunisti su oduzimali imovinu na osnovu 41 zakona. Osnovna podela je na oduzimanje putem nacionalizacije i putem konfiskacije. Za imovinu oduzetu nacionalizacijom bila je predvidjena isplata naknade. Medjutim, propisi koji bi regulisali visinu i način isplate naknade nisu nikada doneti, tako da ni naknada nije nikada isplaćena.